Sayfalar

28 Şubat 2009 Cumartesi

yenii

Beni bir resim çektim en kısa zamanda ekliycem. Ama belliki ben büyüyünce Derya Baykal olurum :D :D

süslü


bu bizim evdeki spor aleti,çok düz olduğunu düşündüm ve kırmızı iple ve ponpon tokayla süsledim.nasıl olmuş?

25 Şubat 2009 Çarşamba

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYETLE İLGİLİ SÖZLERİ


Atatürk’ün cumhuriyetle ilgili sözleri
• “Türkiye devletinin şekl-i hükûmeti cumhuriyettir.”• Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924)• Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. (1933)• Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. (1925)• Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. (1925)• Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir• Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)• Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)• Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)• Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)• Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 (Atatürk'ün S.D. II, S. 230)• Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.• Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)• Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.• Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)• Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)

20 Şubat 2009 Cuma

merhaba


İşte buda yeni not defterim. Sonunda çektiğim fotoğrafları attık. Çok güzel değil'mi?

18 Şubat 2009 Çarşamba

Okul

Pazar günü akşam çok mutluydum okula gideceğim için ama sabah saat 5 te midemin çok şiddetli ağrıdığınıı fark ettim dedim ki geçer tam yarım saat bekledim ama geçmedi anneme söyledim ilaç verdi geçmedi uykusuzda kaldım yani gine okula gidemedim ALLAHa şükür şimdi çok iyiyim dün ve bugün okula gidebildim çok mutluyumm..............

15 Şubat 2009 Pazar

Merabaa

Ya resimlerle birlikte yazı yazmak istiyorum fakat çektiğim fotoğrafları henüz bilgisayara atamadık.

14 Şubat 2009 Cumartesi

Can Sıkıntım

Ya ben bugün çok sıkılıyorum. Ben de çareyi blogum da buldum. Ama şimdi de siteme yazacak yazı bulaıyorum. Dedim ki ben en iyisi derdimi anlatayım. Oyun oynuyorum olmuyor,ders çalışıyorum olmuyor aaa yeter ama gezmeye gidicez ama onun da saatini bekliyemiyorum. Anladım ki en iyisi okul ne güzel bir den fazla arkadaşımda var.

13 Şubat 2009 Cuma

Ödüller var3prenses Tarafından ben de ödül aldım. Şimdi ben de 7 kişiye ödül gönderiyorum

3prenses,

Mavi bahçe,

Keddy,

Gamzeli anne,

Bacımın işleri1,

Vırgo,

Gece.