Sayfalar

21 Nisan 2009 Salı

TEMA Vakfı uluslararası alanda da etkin olarak faaliyet göstermektedir. Vakıf, Dünyada toprak erozyonu, çölleşme ve doğal varlıkların korunması alanlarındaki yeni araştırmalar, uygulamalar ve faaliyetler hakkındaki son gelişmeleri, içinde bulunduğu ağlar, takip ettiği yayınlar ve katıldığı uluslararası seminer ve konferanslar aracılığıyla izlemekte ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. TEMA Vakfı, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanında faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği yapmaktadır:
Birleşmiş Milletler ECOSOC (Ekonomik ve Sosyal Konsey) üyesi,
Akdeniz ülkelerindeki çevre ve kalkınma STK'ları federasyonu olan MIO-ECSDE (Çevre Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi) üyesi,
Dünyanın en geniş çevre bilgi ağına sahip çevre birliği olan IUCN (Dünya Koruma Birliği) üyesi,
141 Çevre Sivil Toplum Kuruluşu Federasyonu olan EEB (Avrupa Çevre Bürosu) üyesi,
Sürdürülebilir arazi yönetimi konusunda faaliyet gösteren EUROSITE üyesi,
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı UNEP-MAP), Birleşmiş Milletler Akdeniz Eylem Planı UNEP)'in akredite olmuş üyesi,
UNFCCC - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde gözlemci STK statüsü,
Akdeniz’de su alanında faaliyet gösteren GWP-MED (Global Water Partnership Mediterranean Küresel Su Ortaklığı – Akdeniz) üyesi,
Ağ ile özel saha ve Koruma Alanları Yönetimi konusunda faaliyet gösteren Avrupaçapında faaliyet gösteren bir STK Ağı olan Eurosite üyesi
TEMA ayrıca, Worldwatch Enstitüsü'nün her yıl yayınlanan kitabı “Dünyanın Durumu” serisinin Türkiye yayın hakkı sahibidir.
Kardeş Vakıflar Almanya ve Hollanda’da Faaliyet GösteriyorTEMA misyonunu uluslararası platformlara taşımak amacıyla TEMA Türkiye'nin kardeş vakfı olarak 1998 yılında Almanya ve 2002 yılında Hollanda'da bu ülkelerin yasalarına göre faaliyet gösteren TEMA Almanya ve TEMA Hollanda isimli iki Vakıf kurulmuştur. 1998 yılında kurulan TEMA Almanya Vakfı’nın Merkezi Köln’de, 2002 yılında kurulan TEMA Hollanda’nın merkezi Rotterdam’dadır.

Hiç yorum yok: